Игри

Информация за страница Посредници

   Нуждата от посредници често кара хората да прибягват до услугите на фирми, които разполагат с необходимите кадри. Това са хора, обучени професионално да представляват една или повече страни във воденето на преговори в областта на бизнеса. По принцип шефовете или искащите да сключат сделката присъстват на тези важни срещи, но не е изключено нещо да ни възпрепятства. Затова ако не намерим друг представител, който да се яви от наше име, има вероятност сделката да пропадне. Никой не иска подобно стечение на обстоятелствата, така че най-логичното нещо е свързването с посредническа фирма. Първото, което трябва да договорим с компанията, е хонорарът, следващ да се заплати на служителите. Понякога те имат точно определена и фиксирана тарифа, но е възможно сумата да се определя индивидуално, а не на час. Стига условията да ни задоволяват, няма проблем да изберем даден служител да се яви вместо нас на преговорите, като е много важно да предоставим цялата налична документация по случая.

    Тези неща изглеждат ясни на пръв поглед, но много хора може и да забравят именно детайлите, от които зависи осъществяването на дадена сделка. Дори и да се водят само преговори между нас и други посредници преди още да се стигне до каквото и да било конкретно развитие, всяка една от страните следва да е отлично запозната с документацията по случая. Други неща, които трябва да са достъпни, са дейността на фирмата и за какво точно се отнасят преговорите. Обикновено тези неща също са залегнали в документацията, но по принцип тя е свързана с правни аспекти, което означава, че ще имаме нужда и от юристи. Тяхната цел е да не допускат да бъдем измамени и съответно измамници, които имат за цел единствено да приберат парите на хората. Ролята на адвокатите в подобни преговори е от решаващо значение на първо място защото отлично познават законите и докъде се разпростират нашите правомощия и отговорности. Препоръчително е адвокатът предварително да се запознае с цялата документация по случая, а не това да става по етапи и в последния момент, защото така се намалява шансът дадена измама или нередност да не бъде навреме разкрита.

     Типичен пример за посредници, но не физически, са виртуалните портфейли. Обикновено това са икономически процесори, които при депозиране или теглене на средства временно задържат парите ни, преди те да пристигнат в картата. От една страна това е добре за потребителите, защото се явява допълнителна мярка за сигурност, но от друга условията на процесорите невинаги са приемливи. Например ако задържането на парите е за малко по-дълъг срок, това логично води до негативна реакция. От друга страна, понякога именно процесорите правят така, че парите да достигнат бързо до своето предназначение. Банковите преводи, макар и най-евтини, забавят драстично парите и не е изключено да минат няколко работни дни, докато си ги получим. Точно за това се препоръчва използването на дебитни карти от типа Виза, които се издават от почти всяка банка. Можем както да теглим, така и да получаавме пари по нея, като при това срокът на пристигане е не повече от три работни дни.

eXTReMe Tracker